Bộ Công Thương lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư liên quan đến khung giá bán buôn điện

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt khung giá bán buôn điện.
Khung giá bán buôn điện của EVN năm 2017 Bộ Công Thương lấy ý kiến về quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh

Thông tư này quy định về phương pháp lập, trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt khung giá bán buôn điện. Áp dụng đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); các Tổng công ty Điện lực (5 tổng công ty thuộc EVN); các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Khung giá bán buôn điện là khung giá bán điện bình quân của Tập đoàn EVN bán cho từng Tổng công ty Điện lực chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và được xác định theo mức giá bình quân tối thiểu (đồng/kWh) và mức giá bình quân tối đa (đồng/kWh).

Sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty Điện lực i là sản lượng điện (bao gồm cả sản lượng điện thương phẩm bán điện tại khu vực chưa nối lưới điện quốc gia) mà Tổng công ty Điện lực i bán cho khách hàng sử dụng điện và cho các đơn vị bán lẻ điện.

Trình tự thẩm định

Theo đó, trước ngày …. tháng … hàng năm (năm N-1: là năm dương lịch liền trước năm N), Tập đoàn EVN có trách nhiệm trình Cục Điều tiết điện lực thẩm định để trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt khung giá bán buôn điện năm N (là năm dương lịch tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm áp dụng giá).

Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm thẩm định hồ sơ khung giá bán buôn điện và được sử dụng tư vấn để thẩm định hồ sơ khung giá bán buôn điện trong trường hợp cần thiết. Trường hợp hồ sơ khung giá bán buôn điện không hợp lệ theo quy định, EVN có trách nhiệm hoàn chỉnh, bổ sung trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của Cục Điều tiết điện lực.

Trước ngày … tháng … hàng năm (năm N-1), Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm trình Bộ trưởng Bộ Công Thương báo cáo thẩm định giá bán buôn điện năm N.

Bộ Công Thương lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư liên quan đến khung giá bán buôn điện
Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt khung giá bán buôn điện.

Hồ sơ khung giá bán buôn điện

1. Tờ trình phê duyệt khung giá bán buôn điện năm N.

2. Thuyết minh và các bảng tính khung giá bán buôn điện năm N, gồm:

- Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản lượng điện thương phẩm, tỷ lệ tổn thất điện năng, tình hình thực hiện doanh thu, các chi phí năm N-1; phân tích, đánh giá tình hình thực hiện lợi nhuận, vốn chủ sở hữu, các chỉ tiêu tài chính như tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, cơ cấu vốn chủ sở hữu và vốn vay, tỉ lệ tự đầu tư, tỉ lệ thanh toán nợ đến ngày 30 tháng 6 năm N-1.

- Thuyết minh và tính toán các thành phần chi phí, lợi nhuận của Tổng công ty Điện lực i (là Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công ty Điện lực miền Nam, Tổng công ty Điện lực miền Trung, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội và Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh).

- Thuyết minh và tính toán chi phí vật liệu, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác, chi phí phát triển khách hàng, chi phí chăm sóc khách hàng và truyền thông, chi phí công tơ và kiểm định công tơ.

- Thuyết minh và bảng tính toán chi phí mua điện từ thị trường điện của Tổng công ty Điện lực i của năm N.

- Thuyết minh và bảng tính các khoản thuế, phí của các nhà máy điện ký hợp đồng trực tiếp với Tổng công ty Điện lực i trong năm N.

Tài liệu kèm theo

- Danh mục và giá trị các dự án đầu tư đã hoàn thành, dự kiến đưa vào vận hành tới ngày 31 tháng 12 năm N-1 và năm N (theo từng tháng) phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và kế hoạch mở rộng lưới điện phân phối của Tổng công ty Điện lực i;

- Bảng tổng hợp về số lao động năm N-1 và kế hoạch năm N;

- Báo cáo tài chính năm N-2 đã được kiểm toán do Cơ quan kiểm toán độc lập thực hiện: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo thuyết minh;

d) Định mức các thành phần chi phí sử dụng trong hồ sơ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trách nhiệm của các đơn vị trong tổ chức thực hiện

Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm thẩm định khung giá bán buôn điện hằng năm và trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt.

Tập đoàn EVN có trách nhiệm tính toán, báo cáo khung giá bán buôn điện của EVN bán cho các Tổng công ty Điện lực hàng năm, chỉ đạo Tổng công ty Điện lực i thực hiện lập bộ số liệu xây dựng khung giá bán buôn điện theo quy định tại Thông tư này.

Tổng công ty Điện lực i có trách nhiệm lập bộ số liệu xây dựng khung giá bán buôn điện hàng năm trình Tập đoàn Điện lực Việt Nam để báo cáo Cục Điều tiết điện lực theo quy định tại Thông tư này.

Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh khung giá bán buôn điện bình quân phù hợp với biến động chi phí sản xuất kinh doanh điện, chi phí mua điện từ thị trường điện, chi phí mua điện từ các nhà máy ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp với Tổng công ty Điện lực i, doanh thu và lợi nhuận định mức của các Tổng công ty Điện lực, Tập đoàn EVN có trách nhiệm tính toán, báo cáo Bộ Công Thương xem xét, quyết định.

Xem dự thảo Thông tư chi tiết tại đây!

Nguyên Vũ
Bài viết cùng chủ đề: Khung giá bán buôn điện

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Lấy ý kiến dự thảo 2 của Thông tư hướng dẫn phê duyệt giá điều độ vận hành hệ thống điện

Lấy ý kiến dự thảo 2 của Thông tư hướng dẫn phê duyệt giá điều độ vận hành hệ thống điện

Bộ Công Thương lấy ý kiến dự thảo 2 của Thông tư Quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá điều độ vận hành hệ thống điện…

Tin cùng chuyên mục

Bộ Công Thương lấy ý kiến về quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh

Bộ Công Thương lấy ý kiến về quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh

Bộ Công Thương sẽ lấy ý kiến rộng rãi của các đơn vị, tổ chức, cá nhân về Dự thảo Thông tư Quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh.
VCCI góp ý về đơn giản hóa thủ tục thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

VCCI góp ý về đơn giản hóa thủ tục thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

VCCI góp ý Dự thảo Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính giai đoạn 2023-2025.
Bộ Công Thương ban hành Thông tư về danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

Bộ Công Thương ban hành Thông tư về danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

Bộ Công Thương đã có Thông tư 41/2023/TT-BCT ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi liên quan đến kinh doanh thuốc lá, có hiệu lực từ 4/2/2024

Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi liên quan đến kinh doanh thuốc lá, có hiệu lực từ 4/2/2024

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 43/2023/TT-BCT sửa đổi Thông tư 57/2018/TT-BCT hướng dẫn các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá.
Bộ Công Thương ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia

Bộ Công Thương ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia

Bộ Công Thương vừa ra Thông tư số 40/2023/TT-BCT ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia.
Quy định mới về các biện pháp phòng vệ thương mại

Quy định mới về các biện pháp phòng vệ thương mại

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 42 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37 quy định nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại.
Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định kỹ thuật đo đạc, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định kỹ thuật đo đạc, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

Bộ Công Thương mới đây ban hành Thông tư Quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương.
Bộ Công Thương ban hành một số quy chuẩn mới về an toàn vật liệu nổ công nghiệp

Bộ Công Thương ban hành một số quy chuẩn mới về an toàn vật liệu nổ công nghiệp

Bộ Công Thương mới đây đã ban hành nhiều Thông tư về các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp.
Bộ Công Thương quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2024

Bộ Công Thương quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2024

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 37/2023/TT-BCT Quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2024.
Quy định mới về thời giờ làm việc của công nhân công trình dầu khí trên biển

Quy định mới về thời giờ làm việc của công nhân công trình dầu khí trên biển

Bộ Công Thương mới đây đã ban hành quy định về giờ làm việc, giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc công trình dầu khí trên biển.
Bộ Công Thương xây dựng Dự thảo Thông tư danh mục sản phẩm có khả năng gây mất an toàn

Bộ Công Thương xây dựng Dự thảo Thông tư danh mục sản phẩm có khả năng gây mất an toàn

Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
Lấy ý kiến cho thông tư thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Lấy ý kiến cho thông tư thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến cho dự thảo thông tư thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.
Bộ Công Thương tham vấn Quy định kỹ thuật về kiểm kê khí nhà kính

Bộ Công Thương tham vấn Quy định kỹ thuật về kiểm kê khí nhà kính

Ngày 14/9 tại Hà Nội diễn ra Hội thảo tham vấn Quy định kỹ thuật về đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải KNK và kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương.
Xung quanh ý kiến về dự thảo Thông tư khung giá phát điện tái tạo

Xung quanh ý kiến về dự thảo Thông tư khung giá phát điện tái tạo

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến rộng rãi Dự thảo Thông tư khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió, mới đây có một số ý kiến chưa hiểu rõ…
Lấy ý kiến Thông tư quy định lĩnh vực người có chức vụ thuộc Bộ Công Thương không được tham gia

Lấy ý kiến Thông tư quy định lĩnh vực người có chức vụ thuộc Bộ Công Thương không được tham gia

Thông tư quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp.
Bộ Công Thương lấy ý kiến sửa đổi Thông tư quy định quy tắc xuất xứ trong Hiệp định AANZ

Bộ Công Thương lấy ý kiến sửa đổi Thông tư quy định quy tắc xuất xứ trong Hiệp định AANZ

Bộ Công Thương lấy ý kiến sửa đổi Thông tư quy định quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu Di-lân (AANZ).
Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về khí nhà kính ngành Công Thương

Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về khí nhà kính ngành Công Thương

Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương
Lấy ý kiến góp ý Thông tư sửa quy định về phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia

Lấy ý kiến góp ý Thông tư sửa quy định về phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia

Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2014/TT-BCT ngày 5/11/2014 quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia.
Những điểm mới của dự thảo Thông tư giá điện gió và mặt trời

Những điểm mới của dự thảo Thông tư giá điện gió và mặt trời

Dự thảo Thông tư của Bộ Công Thương Quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió có gì mới?
Bộ Công Thương lấy ý kiến về Thông tư giá điện gió và mặt trời cho các nhà máy mới

Bộ Công Thương lấy ý kiến về Thông tư giá điện gió và mặt trời cho các nhà máy mới

Bộ Công Thương vừa hoàn thiện dự thảo mới nhất Thông tư Quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió để lấy ý kiến.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động