Ngày 2/10/1945, lịch sử Báo Công Thương bắt đầu từ buổi bình minh đất nước

Với các thế hệ những người của Báo Công Thương cứ mỗi lần có dịp, có cơ hội chạm tay vào lịch sử, trong tâm khảm mỗi người lại chộn rộn những xúc cảm vừa trào dâng vừa sâu lắng.

Mobile VerionPhiên bản di động